มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัคร TCAS
ระเบียบการรับสมัคร รอบ TCAS 2
TCAS 2
เปิดรับสมัคร
17 ก.พ. - 16 เม.ย. 66
TCAS 3
เปิดรับสมัคร
7 พ.ค. - 13 พ.ค. 2566
TCAS 4
เปิดรับสมัคร
28 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2566 (รออัพเดต)
TCAS 1
สิ้นสุดการรับสมัคร
การทำบัตรนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566
(รออัพเดต)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา MOU