รูปแบบการเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 รับแบบโควตา (สอบข้อเขียน) (เริ่ม 17 ธันวาคม 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2561) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศผ่าน ทปอ. (เริ่ม 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2561) รออัพเดทข้อมูล รอบที่ 5 รับตรง (เริ่ม 2 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561) รออัพเดทข้อมูล หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยไม่เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 4 เนื่องจากเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดภาคการศึกษาแล้ว กำหนดการ กำหนดการ กำหนดการ ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา TCAS'61 คุณวุฒิ ม.6 ระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร .......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
สมัครสอบ
สมัครสอบ
สมัครสอบ
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษารอบ TCAS'2561 (คุณวุฒิ ม.6) หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 264 ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 วิทยาลัยเพาะช่าง 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
พื้นที่ศาลายา 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม ก.ม. ที่ 242 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
หมายเหตุ : คลิกที่รูปเพื่อดูแผนที่