มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS 4 Direct admission

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มทร. รัตนโกสินทร์ และอ่านรายละเอียดขั้นตอนรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนตามกำหนดมหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบการรับสมัคร TCAS 4

กำหนดการรับสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดรับ รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ เกณฑ์และคุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 4

คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียน

รายละเอียดในเอกสาร บอกวิธีการเข้าสู่ระบบ วิธีการลงทะเบียน การเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ การยืนยันอีเมลและเบอร์มือถือ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การเพิ่มข้อมูลผู้ปกครอง การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา หรือการเพิ่มข้อมูลนักศึกษา ฯลฯ