เปิดระบบรับสมัครรอบ TCAS 1
วันที่ 28 ต.ค. 2566 -21 ม.ค. 2567

Days
Hours
Minutes
Seconds

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ผู้สมัครสามารถดูกำหนดการต่าง ๆ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อปฏิบัติ ขั้นตอนการสมัคร และหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พื้นที่

คะแนนสูงสุด - ต่ำสุดในรอบ Admission