เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร 16 ก.พ. - 4 เม.ย. 2567

TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)
รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช. / ปวส.)

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ มทร.รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าไปดูระเบียบการรับสมัครเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตอนการส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการศึกษา เกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครของแต่ละหลักสูตร

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รอบ TCAS 1 Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) โดยค้นหาผ่านเลขบัตรประชาชน

ผู้ผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนรายงานตัว และขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษา และปฏิบัติตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” ในรอบการสมัครนั้น ๆ

คะแนนสูงสุด - ต่ำสุดในรอบ Admission

ระบบยื่นคำร้องการทำบัตรนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567

อัตราค่าธรรมเนียมบัตร

บัตรเดบิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท/ปี ตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

University Application

ครบจบในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องกิจกรรมนักศึกษา หรือไลฟ์สไตล์ส่วนตัว ในรั้วมหาวิทยาลัย

สิทธิพิเศษเฉพาะนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

ให้คุณชิม ชม ช้อป รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่าง ๆ สำหรับผู้ถือบัตรจากร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำ

Krungthai NEXT

ทำธุรกรรมทางการเงินง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วกับ Krungthai NEXT ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง