วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

ข่าวสารการรับสมัคร

รายชื่อ TCAS 4 และกำหนดการรายงานตัว
ช่องทางการติดต่อวิทยาเขตวังไกลกังวล
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 3 (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563
ยืนยันสิทธิ์ TCAS 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ผ่าน mytcas.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 3 (Admission 1)
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 และ รอบรับตรง
ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง
ประกาศยกเลิกการสอบรอบ TCAS 2
Line Group สำหรับการสอบปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ขอให้ผู้สมัครเข้า Line Group ของคณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชาที่ตนเองสมัครล่วงหน้า (เข้าตั้งแต่ตอนนี้เลย) เพื่อเตรียมเข้ารับการสอบกับทางคณะ/วิทยาลัย หากผู้สมัครท่านใดไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบการสมัครนั้น ๆ

8 เม.ย. 2564 สอบปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามพื้นที่ที่สมัคร โดยมี 3 คณะ ดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสาตร์ สอบปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาเครื่องกล
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • วิทยาลัยเพาะช่าง

30 เมษายน 2564 สอบสัมภาษณ์ทุกพื้นที่ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา