ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษา กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด สูญหาย (ยกเว้นรหัส 65)

งดให้บริการจัดทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก