มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอน 4 พื้นที่ได้แก่ พื้นที่ศาลายา วิทยาเขตวังไกลกังวล พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 7 คณะ 2 วิทยาลัย ดังนี้

พื้นที่ศาลายา

วิทยาเขตวังไกลกังวล

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

วิทยาลัยเพาะช่าง