การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบ TCAS 2565

คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS

คุณสมบัติทั่วไป วุฒิการศึกษาที่รับ เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ) คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขพิเศษ

ปฎิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ วัน/เวลา สอบ GAT/PAT วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียน

รายละเอียดในเอกสาร บอกวิธีการเข้าสู่ระบบ วิธีการลงทะเบียน การเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ การยืนยันอีเมลและเบอร์มือถือ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การเพิ่มข้อมูลผู้ปกครอง การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา หรือการเพิ่มข้อมูลนักศึกษา ฯลฯ