การรับสมัครนักศึกษารอบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา MOU มทร.รัตนโกสิทร์
ประจำปีการศึกษา 2567

ระบบบัตรนักศึกษารอบ MOU

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนยื่นรูปถ่ายหน้าตรงที่ถูกระเบียบมหาลัยฯเพื่อทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ปฎิทินการรับสมัคร

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติการรับ

คุณสมบัติเกณฑ์การรับนักศึกษา รอบโควตา MOU
ประจำปีการศึกษา 2567

กรอกใบสมัครโควตา MOU

ใบสมัครรอบโควตา MOU
กรอกข้อมูล
ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ช่องทางการติดต่อ

02-441-6000 ต่อ 2304, 2300

Email : reg_rmutr@rmutr.ac.th

เวลาทำการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดทำการเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามข่าวสาร