การรับสมัครนักศึกษารอบโควตา MOU

รายละเอียดการรับสมัคร

ปฎิทินการรับสมัคร

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา MOU

กรอกใบสมัครโควตา MOU

ใบสมัครรอบโควตา MOU กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสมบัติการรับ

คุณสมบัติเกณฑ์การรับนักศึกษา รอบโควตา MOU

เครือข่าย MOU

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายชื่อผู้สมัคร

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย/ผู้สมัคร รอบโควตา (MOU) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรานชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา MOU มทร.รัตนโกสิทร์
ประจำปีการศึกษา 2566

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ช่องทางการติดต่อ

02-441-6000 ต่อ 2304, 2305 

Email : reg_rmutr@rmutr.ac.th

เวลาทำการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดทำการเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามข่าวสาร