การรับสมัครนักศึกษารอบโควตา MOU

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ MOU ปีการศึกษา 2565

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ MOU ให้ผู้สมัครทำเอกสารรายงานตัวของตนเองส่งเข้าคณะที่สมัครไว้ในรอบ MOU 
ผู้สมัครสามารถเข้าไปดูขั้นตอนการรายงานตัวและการลงทะเบียนการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

** ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ **

แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ

แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
โดยระบบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายละเอียดการรับสมัคร

ปฎิทินการรับสมัคร

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา MOU

ใบสมัครโควตา MOU

ใบสมัครรอบโควตา MOU สำหรับทางโรงเรียนส่งรายชื่อผู้สมัคร

คุณสมบัติการรับ

คุณสมบัติเกณฑ์การรับนักศึกษา รอบโควตา MOU

เครือข่าย MOU

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายชื่อผู้สมัคร

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย/ผู้สมัคร รอบโควตา (MOU) ประจำปีการศึกษา 2565

OFFICLAL LINE

สอบถามข้อมูลการส่งรายชื่อผู้สมัคร หรือปัญหาหรือข้อสงสัยในการสมัครรอบโควตา (MOU)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ช่องทางการติดต่อ

02-441-6000 ต่อ 2304, 2305 

Email : reg_rmutr@rmutr.ac.th

เวลาทำการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดทำการเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามข่าวสาร