การรับสมัครนักศึกษารอบโควตา MOU

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา MOU มทร.รัตนโกสิทร์
ประจำปีการศึกษา 2566

ปฎิทินการรับสมัคร

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา MOU

คุณสมบัติการรับ

คุณสมบัติเกณฑ์การรับนักศึกษา รอบโควตา MOU

กรอกใบสมัครโควตา MOU

ใบสมัครรอบโควตา MOU กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

เครือข่าย MOU

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

OFFICLAL LINE

ติดต่อ สอบถามเรื่องการสมัครผ่านช่องทาง LINE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

ช่องทางการติดต่อ

02-441-6000 ต่อ 2304, 2305 

Email : reg_rmutr@rmutr.ac.th

เวลาทำการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดทำการเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามข่าวสาร