ให้นักศึกษาอัปโหลดรูปภาพที่สวมชุดมหาวิทยาลัย (ดังรูปด้านล่าง)