ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ TCAS 2 และรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565