รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

พื้นที่ศาลายา + ช่องทางสอบสัมภาษณ์

วิทยาเขตวังไกลกังวล + ช่องทางสอบสัมภาษณ์

พื้นที่บพิตรพิมุข จักวรรดิ + ช่องทางสอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยเพาะช่าง + ช่องทางสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ขอให้อ่านรายละเอียด ปฎิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์”​