มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ
TCAS 3 admission

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 3 Admission สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการคลิกปุ่ม “ตรวจสอบรายชื่อ” ด้านล่าง 

เพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองผู้ผ่านการคัดเลือกให้อ่านขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการรายงานตัว และปฏิบัติตามกำหนดการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” ในการสมัครในรอบการสมัครนั้น ๆ

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบ TCAS 4 (คุณวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.)

เปิดรับสมัคร

28 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66

สอบสัมภาษณ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศผลคัดเลือก

16 มิ.ย. 66

ช่องทางการสมัครออนไลน์