วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564

TCAS.RMUTR.AC.TH

RMUTR

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์โดยเปิดทำการเรียนการสอนใน 4 พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา พื้นที่วังไกลกังวล พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2

ลงทะเบียน tcas 64

ผู้สมัครเฉพาะวุฒิ ม.6 ให้เข้าไปลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas 64 ผ่าน https://student.mytcas.com เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา #ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สมัครที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาก่อนให้กดลงทะเบียนได้เลย สำหรับผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ tcas มาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่สามารถเข้าระบบด้วย username & password เดิมได้เลย หากลืม password ให้กดลืมรหัสผ่านแล้วทำการขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ

คู่มือ TCAS 64

คู่มือ TCAS สำหรับผู้สมัคร

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน

7 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (rmutr.ac.th)

กำหนดการปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564